سیستم‌های مدیریتی آبشاری و چابک

exonir-agile-system-article

هر گروهی برای دستیابی به نتایج مطلوب کاری، نیازمند مدیریت هدفمند است. اما پیروی کردن از مراحل تعریف شده در چهارچوب مدیریتی لزوما به این معنی نیست که نتیجه نهایی کار طبق خواسته‌ها و توقعات تیم مدیرتی باشد.