اکسونیر

پروژه عکاسی جواهرات Coral

درباره پروژه

پروژه عکاسی جواهرات Coral مجموعه تشکیل شده از ۴۰ عکس با پیروی از تم ها و نیازهای مشتری انجام شد

نیازهای مشتری و هویت برند باعث شد تا تمام عکس ها از تم دریایی پیروی کنند که شامل استفاده از صدف و دیگر اجسام دریای می شد.

این پروژه با همکاری با الوويد در فضای مشخص شده توسط مشتری انجام شد که با توجه به محدودیت فضایی چالش های لجستیکی به همراه داشت از جمله انتخاب تجهیزات مناسب فضا و برپا کردن آنها.

یکی دیگر از چالش‌های این پروژه مدیریت نورپردازی عکس ها بود تا برق و درخشش کالاها را حفظ کند تا از استانداردهای خودمان با مشتریان پیروی کنند.

همکاری ما با جواهری کرال که نه تنها شامل عکاسی می شد بلکه شامل مدیریت بصری متریال بازاریابی آنها بود در بازه زمانی فشرده‌ای انجام شد تا محصولات آنها بتوانند در کاتالوگ ملی جواهری همزمان با شبکه های اجتماعی منتشر شوند. با پیروی کردن از نیازها و خواسته های مشتری توانستیم به کرال جولری ابزار توسعه و متریال بازاریابی برای چاپ و رسانه دیجیتال ارائه دهیم همچنین توانستیم کل هویت برند را تحت یک فلسفه هدفمند که به بهترین نحو نمایان محصولاتشان می شد پوشش دهیم.

دسته‌بندی