اکسونیر

پروژه عکاسی Lunaci

درباره پروژه

پروژه عکاسی Lunaci با همکاری با شرکت elevoid که مسولیت تهیه متریال تبلیقاتی Lunaci را پذیرفته بود انجام شد

با در نظر گرفتن برندبوک تهیه شده از خواسته‌های مشتری که شامل نیاز‌های Lunaci، طیفِ رنگیِ انتخاب شده و حس کلی مدنظر مشتری و همچنین محدودیت‌های مشخص شده توسط Lunaci ما قادر به مقابله با چالش‌های به وجود آماده در اجرای تبلیغات مناسب برای چاپ در بازار کاری اصلی Lunaci بودیم.

این پروژه شامل اولین روندِ عکاسی، فیلمبرداری و تبلیغات تعدادی از کالای Lunaci بود که باید همجهت با روند تبلیغات و مارکتینگِ مشخص شده در طوله پروژه و با در نظر داشتن خواسته ها و نیاز‌های مشتری انجام میشد.

برای همسان بودن کارهای ارائه شده با متریال موجود در کاتالوگ Lunaci نیاز بود که تعدادی از نشانه‌های از پیش ثبت شدهٔ هوییت آنها در طرح‌های ما به کار گرفته شود؛ از جمله استفاده از پارچه‌های نرم و سخت و به تصویر کشیدن آنها در کنارِ سوژه‌های عکاسی برای ایجادِ بافت و یکپارچگی در طراحی.

تک تک بر روی سوژه‌های عکاسی کار شد تا نتیجهٔ پروژه همسان با نیاز‌ها و استانداردهای مشتری باشد تا حس ارزشمندی و جلالی که Lunaci برای آن شناخته شده حفظ شود.

با توجه به استاندارد‌های بالای Lunaci و حوزه کسب و کار لوازم آرایشی ما بیوقفه تلاش کردیم تا هوویت و برندِ Lunaci را به بهترین نحو ثبت کنیم و به هدفهای مشخص شده, کالای Lunaci را به تصویر بکشیم.

دسته‌بندی