همه‌چیز درباره‌ی فرسودگی نویسنده

content-block-frustration-burnout

فرسودگی نویسنده چیست؟ فرسودگی محتوا یک حالت روحی و روانی مرتبط با نویسندگی و خلق اثر است. این پدیده که مشابه به سد نویسنده است می‌تواند ناشی از فشار‌های درونی و یا بیرونی در محیط کار باشد. قابل تذکر است که فرسودگی نویسندگی ناشی از عدم مسئولیت پذیری و یا توانایی نویسنده نیست بلکه عوامل […]

سیستم‌های مدیریتی آبشاری و چابک

exonir-agile-system-article

هر گروهی برای دستیابی به نتایج مطلوب کاری، نیازمند مدیریت هدفمند است. اما پیروی کردن از مراحل تعریف شده در چهارچوب مدیریتی لزوما به این معنی نیست که نتیجه نهایی کار طبق خواسته‌ها و توقعات تیم مدیرتی باشد.